Special Guests

 

Kansai Franklin Graham Festival Office

5F VIP Kansai Center, 2-3-10 Kitahama, Chuo-ku, Osaka 541-0041

TEL: 06-4706-8002     FAX: 06-4706-8102     email: office@fgraham-kansai.jp

Mori

Yuri

Matani

Yasuto

Dennis

Agajanian

Mukahi

Kaori

Daijiro

Yamamoto

Shinichiro

Duo

Takase

Bae

Jaechul

Kakutaro

Kitashiro

Ichikawa

Yuko

Alfie

Silas

Kojima

Izumi

Yoshimura

Miho

TAKA

Teppei

Yamakawa

Kobori

Hideo &

Yoko

Hirata

Inagaki

Toshiya &

Endo

Kumiko

KIKI

Honda

Rutsuko

IYSE

Tommy Coomes Band

LYRE

Seki Mitoshi